+48 663 258 433 | +48 605 456 433
ul. Do Pociesznej Wody 11c

Kontakt

Jarosz Fight Club

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące treningów, nie znalazłeś/aś poszukiwanych informacji na stronie, skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Operacja pn. Utworzenie hali treningowej z zapleczem Klubu sportowego Jarosz Fight Club

  mająca na celu Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie hali treningowej klubu sportowego Jarosz Fight Club z zapleczem do dnia złożenie wniosku o płatność

  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: zysk z przedsięwzięcia, maksymalizacja zysku poprzez pozyskanie nowych klientów, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku