+48 663 258 433 | +48 605 456 433
ul. Do Pociesznej Wody 11c

Aktualności

11 lutego 2017
Grupa dzieci

Kidsboxing

Zajęcia skierowane zarówno do chłopców jak i dziewcząt, mają charakter zajęć ogólnorozwojowych z elementami kickboxingu. Wpływają na wszechstronny rozwój cech motorycznych. Zajęcia zapewniają dzieciom bezpieczeństwo, dobrą zabawę, zdobycie nowych umiejętności a także pewności siebie.

Czytaj więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Utworzenie hali treningowej z zapleczem Klubu sportowego Jarosz Fight Club

mająca na celu Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie hali treningowej klubu sportowego Jarosz Fight Club z zapleczem do dnia złożenie wniosku o płatność

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: zysk z przedsięwzięcia, maksymalizacja zysku poprzez pozyskanie nowych klientów, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku